април 2024

Покана – Дневен ред за предстоящо заседание на Общински съвет – Божурище на 22.04.2024г.

  • 22.04.2024
  • 10:00
  • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

П О К А Н А  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и на основание чл.47 ал.2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, във връзка с чл. 30, ал.1 от ЗПУГДВМС С В И К В […]