• 06.06.2018
  • 17:00
  • Голям салон на НЧ "Христо Ботев 1934" - гр.Божурище

Във връзка с Договор, сключен между Община Божурище и ДЗЗД „ПЛАНКОНСУЛТ БОЖУРИЩЕ“ за изработване на Общ устройствен план на община Божурище на 06.06.2018 г. , сряда, от 17.00 ч. в голям салон на НЧ „Христо Ботев 1934“ се организира среща с представители на ДЗЗД „ПЛАНКОНСУЛТ БОЖУРИЩЕ“, които работят по изработването на Общ устройствен план на община Божурище. На срещата се канят да присъстват всички заинтересовани граждани, общински съветници, представители на институции, неправителствени организации, експлоатационни дружества и юридически лица.

Специалисти на фирмите-изпълнители ще представят и дадат подробности за същността, целите и задачите на ОУПО и обсъждане на ескиз/устройствена концепция за общ устройствен план на община Божурище.

Ще бъдат обсъждани въпроси, предложения, мнения и препоръки, свързани с изработения идеен проект.

Дискусионната среща е подготовка за окончателно представяне на предварителния проект за Общ устройствен план на община Божурище.