• 05.01.2017
  • 17:00
  • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр.Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от  ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 05.01.2017 г. /четвъртък/, от 17:00 часа в

НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр.Божурище.