• 02.07.2021
  • 13:30
  • площад пред сградата на общината, бул. „Европа” № 85

На 02 юли 2021 г. (петък) от 13:30 до 15:00 часа, екипът на Областен информационен център – София ще проведе изнесена приемна в община Божурище (площад пред сградата на общината, бул. „Европа” № 85). Посетителите на приемната ще могат да получат информация за новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС, актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2021 година, както и интегрирания подход за териториално развитие ВОМР и новия интегриран териториален подход – Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), предвиден в Интегрирана стратегия за развитие на Югозападния район (на ниво NUTS II). Екипът на ОИЦ – София ще бъде на разположение, за да отговори на всички желаещи и по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.

Кампанията на ОИЦ – София се провежда в периода от 08 юни до 22 юли 2021 г. във всяка една от 22 – те общини на територията на Софийска област.