• 02.07.2021
  • 11:00
  • гр. Божурище, зала в читалище „Христо Ботев“

На 02 юли 2021 г. (петък) от 11:00 до 12:30 часа, екипът на Областен информационен център – София ще проведе информационна среща в община Божурище (гр. Божурище, зала в  читалище „Христо Ботев“). Екипът на ОИЦ-София ще представи проект на Споразумение за партньорство на Република България – националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021 – 2027 г., новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС, актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2021 година, както и интегрирания подход за териториално развитие (инструмента ВОМР) и новия интегриран териториален подход (инструмента ИТИ). Поканени за участие са всички заинтересовани страни: представители на общинската администрация, бизнеса, образователни и културни институции, граждански организации, земеделски производители, представители на медиите.

По време на събитието ще бъдат спазени необходимите изисквания за безопасност, съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването.

От 13:30 до 15:00 часа, на площада пред община Божурище, екипът на Областен информационен център – София ще проведе изнесена приемна, по време на която експертите ще бъдат на разположение, за да отговорят на всички желаещи по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.

Кампанията продължава на 06 юли 2021 г. (вторник) в община Костинброд.

 

 

П О К А Н А

Уважаеми госпожи и господа,

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) има удоволствието да Ви покани на 02 юли 2021г. (петък) от 11:00 часа на информационна среща  на тема: „Новите възможности за европейско финансиране през програмен период 2021-2027“. В рамките на информационната среща експертите ще представят проект на Споразумение за партньорство на Република България – националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021 – 2027 г., новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС, актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2021 година, както новия интегриран териториален подход (инструмента ИТИ). Поканени са всички заинтересовани страни, потенциални бенефициенти по програмите.

Срещата ще се проведе в гр. Божурище, в сградата на читалище „Христо Ботев“.

Участието в събитието е напълно безплатно. По време на събитието ще бъдат спазени необходимите изисквания за безопасност, съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването.
Тук може да се запознаете с програмата на събитието! Programa Bojurishte