• 30.06.2020
  • 11:00
  • НЧ "Христо Ботев" - гр.Божурище

Информационна среща на ОИЦ – София в община Божурище

На 30 юни 2020 г. (вторник) от 11:00 до 12:30 часа, екипът на Областен информационен център – София ще проведе информационна среща в община Божурище (гр. Божурище, зала в читалище „Христо Ботев“, бул. „Европа” № 85).

Екипът на ОИЦ-София ще представи актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти на общини, бизнеса, образователни и културни институции, граждански организации по програмите в обхвата на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

По време на събитието ще бъдат спазени необходимите изисквания за безопасност, съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването.

Програма на събитието можете да изтеглите от тук.

От 13:30 до 15:00 часа, на площада пред община Божурище, екипът на Областен информационен център – София ще проведе изнесена приемна, по време на която експертите ще бъдат на разположение, за да отговорят на всички желаещи по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.

Кампанията продължава на 01 юли 2020 г. (сряда) в община Етрополе.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Проект №BG05SFOP001-4.004-0027-C01 „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019-2021”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд