• 02.09.2021
  • 18:00
  • Народно читалище „Христо Ботев 1934“ – гр. Божурище

На 02 септември (четвъртък) от 18:00 часа в големия салон на НЧ „Христо Ботев 1934“ – гр. Божурище ще се проведе обучение за преброители и контрольори.

Преброяването на населението и жилищния фонд ще се осъществи в периода от 00:00 часа на 7 септември 2021г. до 20:00 часа на 3 октомври 2021г., като:

А). преброяване чрез попълване на електрона преброителна карта – в периода от 00:00 часа на 7 септември 2021г. до 24:00 часа на 17 септември 2021г.

Б). преброяване чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата от преброител – 08:00 часа на 18 септември до 20:00 часа на 3 октомври 2021г.

Финален списък на одобрените преброители и контрольори в Община Божурище

ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА

Секретар на община Божурище

Председател на Общинска комисия по преброяване 2021г.