• 08.06.2017
  • 14:00
  • Залата на младежкия клуб в с.Хераково

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 08.06.2017г. /четвъртък/, от 14:00 часа

в залата на младежкия клуб в с.Хераково.