• 24.10.2018
  • 18:30
  • НЧ "Васил Левски 2012" с. Пожарево

ПОКАНА

Очакваме Ви на 24 октомври 2018г. /сряда/ от 18:30ч., в НЧ

„Васил Левски 2012” с. Пожарево. Срещата е с цел обсъждане и  представяне на предварителния проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ и е с важно значение за гражданите на община Божурище.

Очакваме Ви!