• 30.10.2018
  • 18:30
  • с. Златуша, в кметството (на 2-ри етаж)

ПОКАНА

Очакваме Ви на 30 октомври 2018г. /вторник/ от 18:30ч., в сградата на кметство Златуша /на 2-ри етаж/. Срещата е с цел обсъждане и  представяне на предварителния проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ и за селата Златуша, Росоман, Делян и Мала Раковица, което е с важно значение за гражданите на община Божурище.

Очакваме Ви!