• 21.06.2019
  • 18:00
  • НЧ "Богатово 2015" с. Гурмазово

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ, ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – гр. БОЖУРИЩЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Общински съвет – Божурище и Общинска администрация Ви канят на събрание на жителите на село Гурмазово, което ще се проведе на 21.06.2019г. от 1800 часа в НЧ “Богатово 2015”.  Събранието ще протече при следния дневен ред:

  1. Обсъждане на предложения за временно изпълняващ длъжността кмет на село Гурмазово до провеждане на местни избори през месец октомври 2019.

 

                Разчитаме на Вашето присъствие!

                                                  Мая Карамфилова – заместник председател на ОбС – Божурище

                                              Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище