• 25.05.2017
  • 18:30
  • НЧ „Христо Ботев 1934”- големия салон гр. Божурище

%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b1%d0%be%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%89%d0%b5О Б Щ И Н А  Б О Ж У Р И Щ Е – С О Ф И Й С К А  О Б Л А С Т
гр. Божурище бул.”Европа” №85  02/9932913, факс 02/9933104, e-mail: bojurob@mail.bg

Уважаеми съграждани,
Община Божурище Ви кани на 25.05.2017г. от 18,30 часа в големия салон на НЧ „Христо Ботев 1934“ – гр. Божурище да Ви представим проекта за „Централен градски парк с площад и концертна естрада” в гр. Божурище.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

                                                                      От ръководството на общината