• 22.01.2020
  • 18:30

ПОКАНА

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на Община Божурище

Кметът на Община Божурище

К А Н И

всички жители и заинтересовани лица, ръководители на фирми, НПО, общински съветници, кметове и кметски наместници на населените места в община Божурище

на 22.01.2020 год. от 18,30 часа в НЧ „Христо Ботев 1934” – гр.Божурище на публично обсъждане на

ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ЗА 2020 ГОДИНА.

Вашите мнения и предложения по проекта на бюджета за 2020 г. може да отправите на тел.02/9933217, електронен адрес на общината – bojurob@mail.bg и в деловодството на община Божурище, от 8.30 до 17.00 часа в работни дни, най-късно до 23.01.2020 година.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2020Г.

Проект на разходи за 2020г.