• 26.01.2024
  • 18:30
  • НЧ "Христо Ботев 1934"– гр. Божурище

ПОКАНА

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на Община Божурище

Кметът на Община Божурище

К А Н И

всички жители и заинтересовани лица, ръководители на фирми, НПО, общински съветници, кметове и кметски наместници на населените места в община Божурище

на 26.01.2024 год. от 18,30 часа в НЧ “Христо Ботев 1934″– гр. Божурище на публично обсъждане на

ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ЗА 2024 ГОДИНА

Вашите предложения по проекта на бюджета за 2024 г. може да отправите на електронен адрес на общината – obshtina@bozhurishte.bg и в деловодството на община Божурище, най-късно до 17.00 часа на 29.01.2024 година.