• 23.03.2022
  • 14:00
  • Народно читалище „Христо Ботев 1934“ – гр. Божурище

ПОКАНА

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на Община Божурище

Кметът на Община Божурище

К А Н И

всички жители и заинтересовани лица, ръководители на фирми, НПО, общински съветници, кметове и кметски наместници на населените места в община Божурище

на 23.03.2022 год. от 14,00 часа в НЧ „Христо Ботев 1934” – гр.Божурище на публично обсъждане на

ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ЗА 2022 ГОДИНА

Вашите мнения и предложения по проекта на бюджета за 2022 г. може да отправите на тел.02/993 31 01, електронен адрес на общината – obshtina@bozhurishte.bg и в деловодството на община Божурище, от 8.30 до 17.30 часа в работни дни, най-късно до 17.30 часа на 23.03.2022 година.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА ЗА 2022 г.