• 21.02.2023
  • 18:30
  • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

ПОКАНА

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на Община Божурище

Кметът на Община Божурище

К А Н И

всички жители и заинтересовани лица, ръководители на фирми, НПО, общински съветници, кметове и кметски наместници на населените места в община Божурище

на 21.02.2023 год. от 18,30 часа в Сградата на Общински съвет  – гр. Божурище на публично обсъждане на

РАЗЧЕТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЕКТИ ЗА 2023г.

Вашите мнения и предложения по проекта на разчет за 2023 г. може да отправите на тел.02/993 31 01, електронен адрес на общината – obshtina@bozhurishte.bg и в деловодството на община Божурище, от 8.30 до 17.30 часа в работни дни, най-късно до 17.30 часа на 21.02.2023 година.

РАЗЧЕТ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЕКТИ ЗА 2023г.