• 02.03.2023
  • 19:00
  • в сградата на НЧ "Васил Левски 2012"

 

Уважаеми съграждани,

скъпи пожаревци,

На 02.03.23 г.(четвъртък), от 19:00 ч., Община Божурище, в лицето на  кмета Георги Димов, Ви кани в сградата на НЧ “Васил Левски 2012”, с. Пожарево, на публично обсъждане, относно изграждането на сцена и парково осветление в центъра на село Пожарево.

Очакваме висока посещаемост и активна гражданска позиция от живущите в с. Пожарево,

за да се проведе открит дебат, в който всеки да може да изрази своето мнение и виждане по въпроса.

Заповядайте!