• 09.02.2023
  • 18:30
  • НЧ "Христо Ботев-1934"
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Община Божурище отправя покана към заинтересованите жители за участие в информационна среща, на която ще бъде представена възможността за кандидатстване за финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Съгласно насоките за кандидатстване по процедурата допустими сгради  са:
  • многофамилни жилищни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г., в които самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик.
Срещата ще се състои на 9 февруари 2023 г. (четвъртък) от 18:30 часа в големия салон на НЧ „Христо Ботев 1934“, гр. Божурище. За повече информация – вижте ТУК! (линк към ИСУН 2020)