• 25.06.2016
  • 12:56
  • НЧ" Христо Ботев 1934"

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за публичните финанси, публичното обсъждане е въведено като задължителен етап при формиране, изпълнение и отчитане на бюджета.

В тази връзка, от днес 07.06.2016г. община Божурище започва процедура по публично обсъждане на ОТЧЕТ на БЮДЖЕТ 2015г. и кани всички граждани, които се интересуват как са изразходвани общинските средства, да вземат участие в обсъждането, което ще се проведе на 15.06.2016г. от 10,00 часа в малкия салон на НЧ” Христо Ботев 1934″ – гр.Божурище.

Материали за публичното обсъждане:

ОТЧЕТ на БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2015г.