• 09.11.2023
  • 13:00
  • Големия салон на НЧ „Христо Ботев – 1934“ – гр.Божурище

Със заповед №ОА-217/01.11.2023г.  Областният управител на Софийска област свиква на 09.11.2023г. (четвъртък) от 13,00 часа в големия салон на НЧ „Христо Ботев – 1934“ – гр.Божурище първото заседание на новоизбрания Общински съвет – Божурище