• 31.10.2020
  • 10:00
  • Футболни игрища в гр. Божурище

Община Божурище организира турнир по футбол на 31.10.2020г. от 10:00ч. на футболните игрища в гр. Божурище

РЕГЛАМЕНТ

Настоящият регламент урежда условията за организиране и провеждане на турнир по футбол, организиран от Община Божурище, който ще се състои на 31.10.2020г. от 10:00ч. на футболните игрища в гр. Божурище.

Турнирът по футбол популяризира активния и здравословен начин на живот.

Инициативата е насочена към развиване на спортни активности, поднесени по забавен начин и със състезателен характер.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

Право на участие в турнира имат лица над 16-годишна възраст.

Непълнолетни лица се допускат до участие в турнира само след попълнена Декларация – съгласие от родител/настойник/попечител /Приложение №2/.

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ:

Предварителна заявка за участие /Приложение №1/ се подава на място в сградата на община Божурище или по електронен път на имейл на община Божурище: bojurob@mail.bg

в срок до 29.10.2020г. /четвъртък/ включително.

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

  1. Заявка по образец съгласно Приложение №1 – може да бъде взета от Деловодството на Община Божурище
  2. Декларация-съгласие от родител/настойник/попечител съгласно Приложение №2 – за лица под 18-годишна възраст – може да бъде взета от Деловодството на Община Божурище

ПРАВИЛА:

Всяка среща  се провежда на общинското футболно игрище в гр. Божурище.

Всяка среща се състои от две полувремена по 25 мин. с 5 мин. почивка между тях.

Всеки отбор трябва да се състои от 8 участници, от които 6 (шест) полеви играчи (в това число вратар) и двама резерви.

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ:

Класираните на първо, второ и трето място на турнира се награждават с купи и медали.

Всички участници в турнира получават грамота.

ОРГАНИЗАТОР:

Община Божурище

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:

Теодор Маринов, тел. 0876676879.