• 25.09.2018
  • 18:30
  • НЧ "ХРИСТО БОТЕВ - 1934" - ГР.БОЖУРИЩЕ

Във връзка с Договор, сключен между Община Божурище и ДЗЗД „ПЛАНКОНСУЛТ БОЖУРИЩЕ“ за изработване на Общ устройствен план на община Божурище на 25.09.2018 г. , вторник, от 18,30 ч. в голям салон на НЧ „Христо Ботев 1934“ се организира среща с представители на ДЗЗД „ПЛАНКОНСУЛТ БОЖУРИЩЕ“, които работят по изработването на Общ устройствен план на община Божурище.

На срещата каним всички заинтересовани граждани, общински съветници, представители на институции, неправителствени организации, експлоатационни дружества и юридически лица.

Специалисти на фирмите-изпълнители ще представят и дадат подробности за същността, целите и задачите на ОУПО и обсъждане на ескиз предварителния проект за общ устройствен план на община Божурище. Ще бъдат разискани въпроси, предложения, мнения и препоръки, свързани с изработения предварителен проект.

МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ОБСЪЖДАНЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК