Обявяване на частично бедствено положение на територията на община Божурище

Със заповед № РД-163 от 22.05.2024г. се ОБЯВЯВА частично бедствено положение на територията на община Божурище за населените места: с. Хераково, с.Златуша, м.Старо село, с.Храбърско и кв. Черна бара, гр.Божурище, с начало 19,00 часа на 22.05.2024г. и се въвежда в действие Общинския план за защита при бедствия.

Заповед № РД-163/22.05.2024г.

Обучение на членовете на СИК /секционни избирателни комисии/ за произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022г.

Във връзка с предстоящото провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022г., Общинска администрация – Божурище уведомява членовете на секционните избирателни комисии на територията на общината, че обучението на комисиите от представители на Районната избирателна комисия 26 – София област ще се проведе на 24.09.2022г. /събота/ от 10,00 часа в големия салон на НЧ „Христо Ботев 1934“ – гр. Божурище.

Местните представителства на политически партии и коалиции от партии осигуряват присъствието на своите представители. В обучението задължително участват председател, зам.-председател и секретар на секционните избирателни комисии.

Учредяване на дарителска инициатива “КауЗа БГ” на Националния дарителски фонд “13 века България”

Уважаеми съграждани,

предоставяме на Вашето внимание създадения  дарителски сайт (www.causabg.com), предлагащ възможност на всеки да сподели своята идея, да я развие сред съмишленици и да потърси обществена подкрепа с цел осъществяването на смислен проект.

На платформата юридически и физически лица  могат да предлагат инициативи, които да бъдат реализирани като дарителски кампании, след одобрение на Управителния съвет на Фонда.

Кампаниите могат да бъдат с обществена насоченост – образование, наука, здравеопазване, възстановяване и опазване и исторически и културни ценности.

Гарант за честното събиране и разходване на средствата е 40-годишната работа и отдаденост в набирането на дарения на Националния дарителски фонд “13 века България”.

“КауЗа БГ” функционира съгласно утвърдени условия за набиране и одобрение на кампании, както и правила за регистриране и представяне на парични дарения, постъпили чрез платформата.

Сайтът е двуезичен, което осигурява на създадените чрез него кампании достъпност и в чужбина.

За повече информация, относно каузите, посетете сайта  https://causabg.com/

 

 

Временно затваряне на общинския паркинг

Заповед

Уважаеми съграждани,

уведомяваме Ви, че временно затваряме общинския паркинг, считано от 20.00 часа на 23.11.20 г. до 20.00 часа на 24.11.2020 г.

Причината за затварянето са възложените и започнати действия по преасфалтирането на бул.”Европа”.

За повече детайли, на Ваше разположение е качената заповед.

Благодарим Ви за разбирането и се извиняваме за неудобството!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ – гр.Сливница

Районна служба пожарна и аварийна безопасност гр.Сливница предупреждава населението на община Божурище.

Граждани, участници в жътвената кампания. За недопускане на запалвания и пожари по време на жътвата, спазвайте строго противопожарните ПРАВИЛА

 

  1. Не паркирайте превозни средства и не оставяйте такива да нощуват в близост до посевите или до вече складиран фураж.
  2. Не палете огън и не използвайте открити огнеизточници в близост до житни масиви в района на площадките и складовете за зърно и фураж.
  3. Спазвайте поставените предупредителни и забранителни знаци покрай посевите през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата.
  4. Не използвайте огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражни площадки.
  5. Спазвайте правилата за противопожарна безопасност при извършване на земеделска и друга дейност върху земите.
  6. Не допускайте тютюнопушенето в посевите, площадките за зърно, складовете за фураж, до ожънати масиви и в близост до тях.
  7. Абсолютно е забранено паленето на стърнищата след прибиране на реколтата.
  8. Поддържайте в изправност използвана от вас техника, като не създавате условия за възникване и разпространение на пожар в съседни гори, земи, съоръжения и обекти.
  9. Сигнализирайте съответните държавни органи при нарушение на правлата за пожарна безопасност от граждани и лица от ведомства и организации, работещи в близост до посеви, площадки за съхранение на зърно и складове за фураж.
  10. 10.При пожар веднага съобщете на телефон 112, след това незабавно започнете гасене с подръчни противопожарни уреди, съоръжения и организирайте евакуацията на застрашените от пожара хора, имущество, животни и техника.

 

РСПБЗН-Сливница