Важно съобщение за жителите на с.Гурмазово и с.Пролеша свързано с Местни данъци и такси