Районна служба пожарна и аварийна безопасност гр.Сливница предупреждава населението на община Божурище.

Граждани, участници в жътвената кампания. За недопускане на запалвания и пожари по време на жътвата, спазвайте строго противопожарните ПРАВИЛА

 

  1. Не паркирайте превозни средства и не оставяйте такива да нощуват в близост до посевите или до вече складиран фураж.
  2. Не палете огън и не използвайте открити огнеизточници в близост до житни масиви в района на площадките и складовете за зърно и фураж.
  3. Спазвайте поставените предупредителни и забранителни знаци покрай посевите през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата.
  4. Не използвайте огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражни площадки.
  5. Спазвайте правилата за противопожарна безопасност при извършване на земеделска и друга дейност върху земите.
  6. Не допускайте тютюнопушенето в посевите, площадките за зърно, складовете за фураж, до ожънати масиви и в близост до тях.
  7. Абсолютно е забранено паленето на стърнищата след прибиране на реколтата.
  8. Поддържайте в изправност използвана от вас техника, като не създавате условия за възникване и разпространение на пожар в съседни гори, земи, съоръжения и обекти.
  9. Сигнализирайте съответните държавни органи при нарушение на правлата за пожарна безопасност от граждани и лица от ведомства и организации, работещи в близост до посеви, площадки за съхранение на зърно и складове за фураж.
  10. 10.При пожар веднага съобщете на телефон 112, след това незабавно започнете гасене с подръчни противопожарни уреди, съоръжения и организирайте евакуацията на застрашените от пожара хора, имущество, животни и техника.

 

РСПБЗН-Сливница