СЪОБЩЕНИЕ

Дирекция “Бюро по Труда” гр. Сливница ще провежда приемна веднъж месечно през 2017г.

За месец Януари приемният ден ще бъде на 12.01.2017г.