В община Божурище стартира целогодишна кампания за превенция, кастрация, ваксинация против бяс, обезпаразитяване и маркиране на бездомните кучета

Община Божурище сключи договор с  Фондация „Четири лапи“ относно идване, извозване до и от клиниката, кастрация, чипиране и връщане  на  бездомните кучета.

Кампанията е целогодишна, стартира тази събота /24 юни 2017 г./, като съвместна инициатива на Община Божурище и Фонадация „Четири лапи“.   Начинанието е предприето от страна  на общината, с цел превенция, кастрация, ваксинация против бяс, обезпаразитяване и маркиране на бездомни кучета и  чипиране. Екип на организацията, състоящ се от ветеринарни лекари, както и обучени за тази цел хора за улавяне на кучета, заедно с мобилна ветеринарна амбулатория, ще залавя уличните кучета и след обработването им ще ги връща обратно по местата на залавяне, съгласно изискванията на Закона за защита на животните.

Кампанията в Община Божурище е част от усилията на новата местна власт да приложи устойчиви практики за намаляване на броя на скитащите животни и изграждане на отговорно отношение у собствениците на домашни кучета. Следва и кампания за домашните кучета, която ще стартира в следващите месеци, повече информация за нея, ще получите своевременно!

4 лапи