Районно управление – Сливница утвърди месечен график с определени приемни дни на граждани в населените места от територията на община Божурище за м.март 2023 г.!

Районно управление – Сливница утвърди месечен график с определени приемни дни на граждани в населените места от територията на община Божурище за месец март 2023 г.!

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с подобряване качеството на полицейската дейност, извеждане на съществуващи проблеми, присъствие в малки и отдалечени населени места и с цел предотвратяване и пресичане на противоправни деяния, началникът на Районно управление – Сливница утвърди месечен график с определени приемни дни на граждани в населените места от територията на община Божурище за месец март 2023 г., както следва:

– На 15.03.2023г. от 14:00 часа – с. Пролеша, в Кметството;

– На 22.03.2023г. от 14:00 часа – с. Пожарево, в Кметството;

– На 29.03.2023г. от 14:00 часа – с. Гурмазово, в Кметството;

Покана за участие в информационна среща, на която ще бъде представена възможността за кандидатстване за финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.

САНИРАНЕ НА СГРАДИ

🏛 Голям салон на НЧ “Христо Ботев – 1934” гр. Божурище

🗓09.02.2023 г.

⏱18:30 ч.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

ℹ Напомняме, че Община Божурище организира информационна среща със заинтересованите жители по повод възможностите за саниране на жилищни сгради на територията на общината.

На срещата ще бъде представена възможността за кандидатстване за финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.

ПРОГРАМАТА КАСАЕ САМО САНИРАНЕ НА БЛОКОВЕ И КЪЩИ С МИНИМУМ ЧЕТИРИ САМОСТОЯТЕЛНИ АПАРТАМЕНТА

ℹЕкспертите от община Божурище ще разяснят всичко по програмата и ще бъдат на разположение, за да отговорят на всички въпроси, които ще възникнат по време и след презентацията.

🛑Обръщаме внимание, че НЕ става въпрос за програмата – „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“ (фотоволтаици). Програмата предстои да бъде отворена, към момента все още не е!

👇Съгласно насоките за кандидатстване по процедурата, допустими сгради са:

✔ многофамилни жилищни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г., в които самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик.

ℹ Срещата ще се състои на 9 февруари 2023 г. (четвъртък) от 18:30 часа в големия салон на НЧ „Христо Ботев 1934“, гр. Божурище.

За повече информация – вижте ТУК! (линк към ИСУН 2020)

14-ТИ НОЕМВРИ СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ

Всяка година на 14-ти ноември отбелязваме Световния ден на захарния диабет!

Той се чества от 1991 г., насам под егидата на Световната здравна организация , а през 2007 г., с резолюция на ООН става ден, официално признат от ООН.

Захарният диабет е хронично, социално-значимо значимо заболяване, при което е повишено нивото на глюкозата в кръвта.

За да се запознаете със заболяването и да бъдете нащрек, както за самите себе си, така и за Вашите близки, задължително се запознайте с материала  – дибает!

ОИЦ-София ще информира потенциални бенефициенти в община Божурище

 

logo OIC Sofia

 

 

ОИЦ-СОФИЯ ЩЕ ИНФОРМИРА ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ 

 

На 20-ти октомври  2022 г. (четвъртък) от 14:30 часа, в НЧ “Христо Ботев – 1934”   бул. “Европа” (2227 ж.к. Жилища, гр. Божурище ) ще се проведе информационна среща на Областен информационен център – София с потенциални бенефициенти в община Божурище.

Участниците в срещата ще бъдат запознати с условията за кандидатстване по отворени процедури. Ще бъдат представени и предстоящи възможности за финансиране на проекти до края на годината.

Презентациите обхващат възможности, насочени към широк кръг потенциални бенефициенти – общини, образователни, културни и социални институции, граждански организации, земеделски производители и др.

Поканени за участие са всички заинтересовани страни.

Срещата е отворена за медиите.

Информационната среща в община Божурище ще се проведе в рамките на есенната кампания на ОИЦ-София във всяка една от 22-те общини на територията на Софийска област. Нейната цел е да се разшири и улесни достъпа на гражданите до информационните услуги на Областния информационен център.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.007-0024-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ВИ КАНИ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ИНИЦИАТИВАТА “ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО” НА 17 СЕПТЕМВРИ 2022г.

cleanbulgaria-1080x400
Уважаеми жители на Община Божурище,
на 17 септември 2022 г.,(събота)
⏱от 10:00 часа, за 10-та поредна година ще се проведе кампанията „Да изчистим България заедно” на bTV Media Group и ние ще станем част от нея!
ℹ Това е най-мащабната доброволческа инициатива у нас, която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда, и да направи България по-чиста и красива в дългосрочен план!
✅Община Божурище се включва в инициативата!
🌍Кампанията цели да събуди самосъзнанието и доброволческото мислене в хората и всичко това в името на каузата за една по-чиста околна среда. В Световния ден на почистването на планетата, в който за шести пореден път ще се включи и България, отново ще се борим срещу нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, както сред природа, така и в жилищните зони.
📝Инициативата обхваща град Божурище и селата, като всички желаещи, следва да се явят в определения час на сборните пунктове:
– пред сградата на Община Божурище;
– пред сградите на местните Кметства;
🧤Ръкавици и чували ще се раздават на място!

ОТСТРАНЯВАМЕ ПОВРЕДА НА ПОМПАТА, ПОДАВАЩА ВОДА КЪМ ГРАД БОЖУРИЩЕ

Уважаеми съграждани,

след снощната буря и породените от нея метеорологични условия, гръмотевица е ударила трафопоста, обслужващ една от помпите, подаващи вода към град Божурище!

В момента ЧЕЗ и ВиК, работят по отстраняване на проблема!

Поради тази причина, е възможно намаляването на дебита в някои части на града или спирането на водата до момента на отстраняването на аварията!

Благодарим Ви за разбирането!

Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Божурище търси да назначи специалисти за работа

Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Божурище търси да назначи следните специалисти на длъжност:
1. Психолог (по заместване)
📌Минимални изисквания за заемане на длъжността:
🏫Образование: Висше образование-образователно-квалификационна степен Бакалавър;
📝Специалност: психолог;
📝Придобита магистърска степен на образование се счита за предимство.
📝Професионален опит: минимум 1 година; наличието на повече опит е предимство.
2. ЛОГОПЕД
📌Минимални изисквания за заемане на длъжността:
🏫Образование: Висше образование-образователно-квалификационна степен Бакалавър;
📝Специалност: педагог-логопед, дефектолог;
📝Придобита магистърска степен на образование се счита за предимство.
📝Професионален опит: минимум 1 година; наличието на повече опит е предимство.
3. РЕХАБИЛИТАТОР (по заместване)
📌Минимални изисквания за заемане на длъжността:
🏫Образование: Висше образование-образователно-квалификационна степен Бакалавър;
📝Специалност „Кинезитерапия“,“Рехабилитация“, „Ерготерапия“;
📝Придобита магистърска степен на образование се счита за предимство.
📝Професионален опит: минимум 1 година; наличието на повече опит е предимство.
4. АРТ-ТЕРАПЕВТ (по заместване)
📌Минимални изисквания за заемане на длъжността:
🏫Образование: образователно-квалификационна степен Бакалавър;
📝Специалност: психология, социална педагогика;
📝Професионална квалификация „Арт- терапевт“;
📝Придобита магистърска степен на образование се счита за предимство.
📝Професионален опит: минимум 1 година; наличието на повече опит е предимство.
5. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
📌Минимални изисквания за заемане на длъжността:
🏫Образование: Висше образование-образователно-квалификационна степен Бакалавър;
📝Специалност „Медицинска сестра“;
📝Придобита магистърска степен на образование се счита за предимство.
📝Професионален опит: наличието на опит е предимство.
📌Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
✔Кандидатите за длъжностите да имат познания в областта на работа с рискови целеви групи;
✔Да имат желание и мотивация за работа с деца с увреждания;
✔Да имат комуникативни умения и умения за работа в екип;
✔Компютърна грамотност.
📌Специфични изисквания за кандидатите:
✔Добро психическо и физическо здраве, емоционална устойчивост, възможност за работа с гъвкаво работно време, възможност за пътуване;
✔Опит в областта на предоставяне на социални услуги и работа с деца/лица с увреждания е предимство.
Необходими документи за кандидатстване:
• Заявление за кандидатстване;
• Автобиография;
• Документ за самоличност(копие);
• Трудова книжка (копие)
• Диплома (копие);
• Документ за допълнителна квалификация (придобити квалификации, сертификати, дипломи от обучения, курсове), ако има такива.
🏢Документите се подават в деловодството на община Божурище на адрес:
✅гр. Божурище, бул. Европа №85;
📞Телефон за информация: 0882882018
🤝🏻Одобрените по документи кандидати ще бъдат уведомени за датата на провеждане на интервю.
ℹ ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ ЛИЧНО НА ПОСОЧЕНИЯ АДРЕС ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 9,00-12,00 Ч. И ОТ 13,00-17,00 Ч.
📅Начален срок за кандидатстване: 23.06.2022 г.
📅Краен срок за кандидатстване: 23.07. 2022 г.

ГРАД БОЖУРИЩЕ ЩЕ БЪДЕ ДОМАКИН НА ЧЕТИРИДНЕВЕН МУЗИКАЛНО-КУЛИНАРЕН ФЕСТИВАЛ “ТАБИЕТ” ОТ 23 ЮНИ ДО 26 ЮНИ 2022 Г.

ТАБИЕТ

Уважаеми съграждани,

гр. Божурище, ще бъде домакин на четиридневен фестивал „Табиет“, който е най-големият музикално-кулинарен фестивал на територията на България!

Музикалните събития ще се проведат на централния площад от 23.06. 22 г. (четвъртък) – 26.06.22 г. (неделя), в рамките на четирите дни ще има   различни музикални дни!

Фестивалът ще се състои се от кулинарни изкушения, атракционни зони, БИО базар и големи музикални концерти.

В него ще откриете разнообразие от кулинарни стилове, фолклор и съвременни хитове, многобройни забавления за децата и  вълнуващи емоционални преживявания за всички нас!

ТАБИЕТ ФЕСТИВАЛ“ е Балкански фестивал на вкусове и ритми, който представя балканския начин на живот чрез типичната кухня и музика!

Очакваме Ви!

На 15 юни 2022 г. (сряда) от 11:00 ч. до 12:30 ч., екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе изнесена приемна пред сградата на община Божурище

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ – СОФИЯ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ!
На 15 юни 2022 г. (сряда) от 11:00 до 12:30 часа, екипът на Областен информационен център – София ще проведе изнесена приемна в община Божурище (площад пред сградата на общината, бул. „Европа” № 85). Посетителите на приемната ще могат да получат безплатно и актуална информация в областта на:
🔹Новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС;
🔹Актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2022 година;
🔹Интегрирания подход за териториално развитие ВОМР и новия интегриран териториален подход – Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).
Екипът на ОИЦ-София ще бъде на разположение да отговоря на други въпроси свързани с възможности за европейско финансиране.
Кампанията на ОИЦ – София се провежда в периода от 01 юни до 06 юли 2022 г. във всяка една от 22 – те общини на територията на Софийска област. Нейната цел е да се разшири и улесни достъпа на гражданите до информационните услуги на Областния информационен център.
ОИЦ-София (Договор № BG05SFOP001-4.007-0024-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областният управител на Софийска област г-н Иван Иванов и главният секретар г-жа Мая Цанова, посетиха Божурище!

Областният управител на Софийска област г-н Иван Иванов и главният секретар г-жа Мая Цанова, посетиха Божурище!
275865716_526547218820391_8611181494129586932_n
ℹ Вчера в община Божурище се проведе изключително ползотворна и полезна среща с областния управител на Софийска област г-н Иван Иванов и главния секретар г-жа Мая Цанова!
Срещата беше част от работната обиколка на екипа на областна администрация.
Обсъдиха се въпросите, касаещи община Божурище , в частност разрешението на инфраструктурния проблем, свързан с пътния трафик в Индустриална зона София – Божурище и така необходимото изграждане на продължението на бул. “Царица Йоанна”, което ще спомогне за разтоварването на тежкия трафик.
Обсъди се и проблема с влошената инфраструктура в “Tолева махала” – пътят след прелеза и спешната нужда от ремонт на пътната настилка.
При посещението в града, се даде акцент върху реализирането на пазара и чрез него, цялостното довършване на централната градска част.
275828977_1142675409801055_742243486777993634_n
Областният управител даде уверение, че ще се заеме с иницииране на разговори и работни срещи с институциите, с активна работа по административните преписки по приоритетните за общината проекти.
Община Божурище получи уверение, че Областна администрация ще продължи да работи в помощ и съдействие за разрешаването на възникналите казуси!