Покана за участие в информационна среща, на която ще бъде представена възможността за кандидатстване за финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.

САНИРАНЕ НА СГРАДИ

🏛 Голям салон на НЧ “Христо Ботев – 1934” гр. Божурище

🗓09.02.2023 г.

⏱18:30 ч.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

ℹ Напомняме, че Община Божурище организира информационна среща със заинтересованите жители по повод възможностите за саниране на жилищни сгради на територията на общината.

На срещата ще бъде представена възможността за кандидатстване за финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.

ПРОГРАМАТА КАСАЕ САМО САНИРАНЕ НА БЛОКОВЕ И КЪЩИ С МИНИМУМ ЧЕТИРИ САМОСТОЯТЕЛНИ АПАРТАМЕНТА

ℹЕкспертите от община Божурище ще разяснят всичко по програмата и ще бъдат на разположение, за да отговорят на всички въпроси, които ще възникнат по време и след презентацията.

🛑Обръщаме внимание, че НЕ става въпрос за програмата – „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“ (фотоволтаици). Програмата предстои да бъде отворена, към момента все още не е!

👇Съгласно насоките за кандидатстване по процедурата, допустими сгради са:

✔ многофамилни жилищни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г., в които самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик.

ℹ Срещата ще се състои на 9 февруари 2023 г. (четвъртък) от 18:30 часа в големия салон на НЧ „Христо Ботев 1934“, гр. Божурище.

За повече информация – вижте ТУК! (линк към ИСУН 2020)