Общината стартира изсичането на опасни дървета

Общината стартира нова дейност, с която да се погрижи за своите граждани. Решението бе звето въз основа на изсъхналите дървета в района, които предствляват опасност за жителите. Първото дърво се намира в центъра на гр. Божурище и е добре познат на жителите бор, както и самия кмет Георги Димов обяви в своя фейсбук профил.

“За съжаление е твърде изсъхнал и опасен, което налага необходимостта му от премахване. Смятам да продължим тази мисия, защото е важно да се чувстваме защитени и всеки детайл е от значение.”, казва кметът.

Обещаваме да продължим дейността си и да продължаваме със същата сила да мислим за народа. Всеки елемент е важен от цялостното развитие на общината.

 

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ЗАКУПИ ДЖИП ЗА НУЖДИТЕ НА ПОЛИЦЕЙСКИЯ УЧАСТЪК!

Община Божурище закупи джип ДАЧИЯ “ДЪСТЪР” за нуждите на Полицейския участък.

Автомобилът бе закупен по инициатива на кмета Георги Димов и след решение на Общински съвет. Целта и голямото желание за закупуването на колата, бе нуждата от по-голяма мобилност на полицаите, местата, посетени от тях да бъдат по-лесно проходими през цялата година, но най-вече в зимния период и естествено да бъдат по-полезни и ефективни за гражданите. Най-важното в случая е, да изпълняват безпроблемно и безпрепятствено служебните си ангажименти. Автомобилът, с който се движеха – ЛАДА “НИВА”, беше изключително амортизиран и недостатъчен за техните нужди и бързото изпълнение на задачи, което всъщност е и естеството им на работа.

С този нов автомобил, работата ще се върши бързо и удобно, в полза на гражданите!

Дачия Дъстър

Обменихме опит с представители на местната власт от Киргизстан!

На 28 септември 2017 г., общинска администрация бе домакин на състоялото се работно посещение за обмяна на опит в България на представители на централната власт, общини и неправителствени организции от Киргизстан.

Посещението се проведе в рамките на проект „Повишаване качеството на услугите в публичния сектор“. Основна цел на посещението бе запознаване на участниците с опита на България в областите: изграждане и управление на комуналната инфраструктура, управление на битовите отпадъци, ВиК сектор, зелени системи и публични места за отдих на гражданите. Община Божурище е бързо развиваща се община с огромен инвеститорски интерес, респективно с голям интерес върху публичната инфраструктура. Акцент в разговора днес бе Индустриална зона София-Божурище – разрастваща се с бързи темпове и привличаща интереса на световноизвестни брандове.

Киргизстан

Благодарим за гостуването и обмяната на опит на тези топли хора, техния поглед и оценка върху доброто, случващо се за развитието на общината ни.