Община Костинброд провежда XXI-я ежегоден музикален конкурс “Парад на забавната детска песен – 2022” – регламент!

Община Костинброд провежда XXI-тия ежегоден музикален конкурс “Парад на забавната детска песен – 2022”, съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни!

 

Афиш, регламент и заявка за участие в конкурса, можете да видите тук:  парад на забавната детска песен