Данъците на божурчани готови за плащане

Данъците на божурчани за 2018 г. са изчислени. Всеки може да извърши плащане на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2018 г., които се извършват на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври.

На предплатилите целия размер до 30 април, се прави отстъпка от 5%.

Можете да извършвате плащания на касите на дирекция „Местни данъци и такси” или в Easy Pay.