ОБЩИНСКИ ПАЗАР – ОТДАВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ МАСИ (СЕРГИИ) ПОД НАЕМ И ПРЕДСТОЯЩИ СТЪПКИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЦЕЛИЯ ПАЗАР

❗️ИНФОРМАЦИЯ❗️
ОБЩИНСКИ ПАЗАР – ОТДАВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ МАСИ (СЕРГИИ) ПОД НАЕМ И ПРЕДСТОЯЩИ СТЪПКИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЦЕЛИЯ ПАЗАР!
Уважаеми съграждани,
след изграждането на дългоочаквания общински пазар, обектът вече e ВЪВЕДЕН в експлоатация!
Проведе се, държавна приемателна комисия, която посочи, че обектът  няма никакви забележки!
Следват още пет основни стъпки, които трябва да бъдат изпълнени, за да работи пазарът с всичките си компоненти.
❗Към момента, могат да бъдат наети САМО И ЕДИНСТВЕНО търговските маси (сергии), намиращи се във външната част на обекта.
Който желае да извършва търговска дейност на масите-сергии, на пазара, трябва да посети сградата на община Божурище, намираща се на бул. „Европа“ 85!❗
✔ Масата-сергия може да бъде наета за един ден или цял месец;
✔ Всяка маса-сергия е с размер 2 кв. м.;
✔ За ползване на масата от един календарен ден се заплаща само и единствено такса на касата на Община Божурище.
✔ За ползване повече от един ден, се попълва заявление в Деловодството на Общината, като се посочват възможностите за наемане;
✔ Масата-сергия струва 3 лв. на кв. м или 6 лв. за цялата квадратура от 2 кв. м;
✔ Ако масата – сергия бъде наета за един месец, то стойността на целия наем е 60 лв. за цялата маса – 2 кв. м;
✔ Масата – сергия може да бъде наета веднага след попълването и одобрението на документите и заплащане на съответните такси.
ℹ За наемане на павилионите – магазини предстоят следните стъпки:
I. Изменение на годишната програма за управление на общинската собственост с цел включване на новите павилиони в нея.
a. Програмата е обявена на сайта на общината на 29.08.2022 г., и трябва да стой на него в рамките на 30 дни, след което ще бъде приета от Общинския съвет на сесията в края на месец септември 2022г.;
II. Приемане на нова наредба за търговете. Проектът на наредбата е обявен на сайта на общината на 29.08.2022г. и ще бъде приета на заседание на ОбС-Божурище на 29.09.2022г.
III. Вземане на решение от ОбС- Божурище за провеждане на търговете за отдаване под наем на павилионите, излъчвани през сайта на общината. С решението на общински съвет, което ще се вземе в края на месец октомври 2022 г., ще се определят видът на търга.
Предложението на кмета Георги Димов ще бъде търгът да бъде явен, в това число излъчван на живо през сайта на общината с абсолютната цел – ПРОЗРАЧНОСТ! С решението на общински съвет ще се определи също – наемната цена и срокът на наема.
IV. След влизане в сила на решението за провеждане на търга след 20.11. 2022 г., търговете ще бъдат обявени със съответните срокове и критерии.
V. Провеждане на самите търгове:
a. Всеки павилион ще бъде отдаден на отделен търг;
b. След определяне на спечелилите търга ще се пристъпи към сключване на договорните взаимоотношения и започване на работа на обектите!
❗️В момента общинската администрация работи по нова наредбата за таксите в община Божурище❗️
❗️Тази наредба ще бъде гласувана  на общински съвет в края на октомври 2022 г.,  предложението на кмета Георги Димов  ще бъде  – търговските маси (сергии) да бъдат намалени от 60 лева за месец наемна цена, на 30 лева за месец❗️
Прикачено заявление за наемане на масите можете да  видите/изтеглите тук:  Заявление търговски маси общински пазар
Заявление-пазар

Временно затваряне на общинския паркинг

Уважаеми съграждани,

уведомяваме Ви, че временно затваряме общинския паркинг, считано от 20.00 часа на 23.11.20 г. до 20.00 часа на 24.11.2020 г.

Причината за затварянето са възложените и започнати действия по преасфалтирането на бул.”Европа”.

За повече детайли, на Ваше разположение е качената заповед.

Благодарим Ви за разбирането и се извиняваме за неудобството!

Заповед