ДГ “Детелина” и ДГ “Буратино” търсят главен счетоводител

ДГ “Детелина” и ДГ “Буратино” търсят главен счетоводител-бюджетен с опит в сферата на счетоводството /минимум 1 година, може и пенсионер/

Щата е един за двете детски градини.

Телефон за връзка:
+359885737410, Ивалина Тодорова (директор ДГ “Детелина”)

+359882882003, Петрана Котупанова (директор ДГ “Буратино”)

Нови работни места на територията на община Божурище

Геран Био ООД е млада компания, специализирана в производството на опаковки от крафт, картон и хартия. Голяма част от опита на експертите ни е наследен от фирма Витавел АД, която е с над 45-годишна традиция в производството на опаковки от велпапе и картон.
В резултат на постоянно нарастващият обем на производството и с цел увеличаване на производствения капацитет, през 2017 година фирмата стартира изграждане на нова
производствено – администратиена база в Община Божурище, която от началото на 2018 е вече в експлоатация. Нейният адрес е Община Божурище, с. Гурмазово, ул. Гурмазовско
Шосе № 62 (срещу склада на Home Décor).
За целите на производството са открити свободни работни места за позиции, както следва:
– Общи работници;
– Книговезки услуги;
– Майстори на щанцоващи машини;
– Майстори на лепачни машини;
Геран Био ООД  предлага коректност във взаимоотношенията, добри условия на труд и мотивиращо възнаграждение.

За контакти:

ГЕРАН БИО ЕООД
гр. София 1528, ул.”Поручик Н. Бончев” №8
тел. +359 884 035 352; +359888 810 011
e-mail: sales@geranbio.com
web: www.packwood.bg

Packwood_presentation

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА: за отдаване под наем помещения за комунално-битови услуги и офиси в масивна сграда „Битов комбинат” с адм. адрес гр.Божурище, ул.”Христо Ботев” №5:

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-357/16.10.2017г. на кмета на община Божурище

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА:

за отдаване под наем помещения за комунално-битови услуги и офиси в масивна

 сграда „Битов комбинат” с адм. адрес гр.Божурище, ул.”Христо Ботев” №5:

-Помещение №6 – 14.80 м2; начална цена – 38,48 лв. без ДДС;

депозит – 83лв

Тръжна документация – 50 лв. с ДДС, внесени на касата на общината.

Оглед на обектите –всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до 02.11.2017г.

Дата и час на провеждане на търга – 03.11.2017г. от 11.00 часа, в сградата на Общината

Срок за представяне на предложенията за участие – до 10.00 часа на 03.11.2017 г.

 

Община Божурище обявява прием на работни длъжности

Община Божурище, в качеството си на Бенефициент по проект „Активно включване, заетост и създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция за жителите на община Божурище”, обявява прием на:

Заявления за участие в обучение за повишаване/придобиване на професионална квалификация за професия „Охранител”;
Заявления за назначаване на длъжност „Личен асистент” или „Социален асистент”;
Заявления за ползване на услугата „Личен асистент” или „Социален асистент”;
Заявления за участие в подбор на персонал за Център за социална рехабилитация и интеграция за жителите на община Божурище, а именно:
– Ръководител;
– Социален работник;
– Логопед;
– Трудотерапевт – 2 бр.;
– Медицинска сестра;
– Рехабилитатор;
– Домакин/Хигиенист.

Заявления за потребители на Център за социална рехабилитация и интеграция.

Документите се подават в сградата на Община Божурище, в Деловодство, в срок от 13.10.2017г. до 31.10.2017г.

Допълнителна информация може да получите на място в сградата на Община Божурище или на телефони: 0882 882016 и 0885 373005.

22365202_1736293283338603_852541499081820618_n 22406053_1736293280005270_111106911969719214_n