Световна седмица на предприемачеството в СУ “Летец Христо Топракчиев”

На 18.11 2016г., СУ„Летец Христо Топракчиев“ в град Божурище, се включи в Световната седмица на предприемачеството, с открит урок в Iv-„ а“ клас на тема „Сладки О- понички“. Урокът бе подготвен и представен от г-жа Румяна Младенова и нейните ученици.

Седмицата на предприемачеството стартира през 2008 г. в 77 държави, по инициатива на Ewing Marion Kauffman Foundation и Make Your Mark, с две основни цели – да насърчи предприемачеството и да подобри образованието на децата и младежите.

Към този момент се провежда в 160 държави от всички континенти. Официален домакин за нашата страна от самия й старт е Джуниър Ачийвмънт България.

Световната седмица на предприемачеството непрекъснато дава пример за това, какво може да се постигне, когато различни идеи и култури се обединяват около идеята за предприемачеството. Тя открива възможности за изява на младите хора да споделят идеите си за решаване на най-важните обществени проблеми – от намаляването на бедността до промените в климата, насърчавайки по този начин създаването на глобална култура, която цени предприемачите като двигатели на икономическия и социалния просперитет.

Близо 25 милиона души по света, участват ежегодно в повече от 25 000 събития в рамките на инициативата, подкрепяна от световни лидери и мрежа от над 10 000 партньорски организации.

Урокът започна с въпроси, на които децата отговаряха като вдигаха флаш карти/осъзнаване на понятия/. Отговорите им се нанасяха в кръстословица и така се получи темата на урока- „О, понички“. Бе направена и  презентация за възникването и пътя на производството на понички, както и за любопитните факти, относно дупката по средата на поничките.  Класът представи резултати от предварително проучване за най- предпочитани понички- а тези с шоколад, разбира се, бяха първенци. Децата прочетоха свои съчинения на тема “История с понички“. Припомниха се понятията „индивидуално производство“ и „производство на поточна линия“;. Класът бе разделен на 4 отбора-3 от тях произвеждаха понички на поточна линия, а 1 на индивидуално производство. Всеки член в трите отбора имаше определена задача и качествен контрол. Докато децата, отговарящи за качествения контрол обработваха резултатите, на останалите им бяха зададени текстови математически задачи с понички.

Пожелаваме успех на малките предприемачи.