ОБЩИНСКИ ПАЗАР – ОТДАВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ МАСИ (СЕРГИИ) ПОД НАЕМ И ПРЕДСТОЯЩИ СТЪПКИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЦЕЛИЯ ПАЗАР

❗️ИНФОРМАЦИЯ❗️
ОБЩИНСКИ ПАЗАР – ОТДАВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ МАСИ (СЕРГИИ) ПОД НАЕМ И ПРЕДСТОЯЩИ СТЪПКИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЦЕЛИЯ ПАЗАР!
Уважаеми съграждани,
след изграждането на дългоочаквания общински пазар, обектът вече e ВЪВЕДЕН в експлоатация!
Проведе се, държавна приемателна комисия, която посочи, че обектът  няма никакви забележки!
Следват още пет основни стъпки, които трябва да бъдат изпълнени, за да работи пазарът с всичките си компоненти.
❗Към момента, могат да бъдат наети САМО И ЕДИНСТВЕНО търговските маси (сергии), намиращи се във външната част на обекта.
Който желае да извършва търговска дейност на масите-сергии, на пазара, трябва да посети сградата на община Божурище, намираща се на бул. „Европа“ 85!❗
✔ Масата-сергия може да бъде наета за един ден или цял месец;
✔ Всяка маса-сергия е с размер 2 кв. м.;
✔ За ползване на масата от един календарен ден се заплаща само и единствено такса на касата на Община Божурище.
✔ За ползване повече от един ден, се попълва заявление в Деловодството на Общината, като се посочват възможностите за наемане;
✔ Масата-сергия струва 3 лв. на кв. м или 6 лв. за цялата квадратура от 2 кв. м;
✔ Ако масата – сергия бъде наета за един месец, то стойността на целия наем е 60 лв. за цялата маса – 2 кв. м;
✔ Масата – сергия може да бъде наета веднага след попълването и одобрението на документите и заплащане на съответните такси.
ℹ За наемане на павилионите – магазини предстоят следните стъпки:
I. Изменение на годишната програма за управление на общинската собственост с цел включване на новите павилиони в нея.
a. Програмата е обявена на сайта на общината на 29.08.2022 г., и трябва да стой на него в рамките на 30 дни, след което ще бъде приета от Общинския съвет на сесията в края на месец септември 2022г.;
II. Приемане на нова наредба за търговете. Проектът на наредбата е обявен на сайта на общината на 29.08.2022г. и ще бъде приета на заседание на ОбС-Божурище на 29.09.2022г.
III. Вземане на решение от ОбС- Божурище за провеждане на търговете за отдаване под наем на павилионите, излъчвани през сайта на общината. С решението на общински съвет, което ще се вземе в края на месец октомври 2022 г., ще се определят видът на търга.
Предложението на кмета Георги Димов ще бъде търгът да бъде явен, в това число излъчван на живо през сайта на общината с абсолютната цел – ПРОЗРАЧНОСТ! С решението на общински съвет ще се определи също – наемната цена и срокът на наема.
IV. След влизане в сила на решението за провеждане на търга след 20.11. 2022 г., търговете ще бъдат обявени със съответните срокове и критерии.
V. Провеждане на самите търгове:
a. Всеки павилион ще бъде отдаден на отделен търг;
b. След определяне на спечелилите търга ще се пристъпи към сключване на договорните взаимоотношения и започване на работа на обектите!
❗️В момента общинската администрация работи по нова наредбата за таксите в община Божурище❗️
❗️Тази наредба ще бъде гласувана  на общински съвет в края на октомври 2022 г.,  предложението на кмета Георги Димов  ще бъде  – търговските маси (сергии) да бъдат намалени от 60 лева за месец наемна цена, на 30 лева за месец❗️
Прикачено заявление за наемане на масите можете да  видите/изтеглите тук:  Заявление търговски маси общински пазар
Заявление-пазар