Отбелязваме Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

“Всяка година вследствие на пътнотранспортни произшествия загиват и биват тежко наранявани и трайно осакатявани деца, младежи, зрели и възрастни хора.

Голяма част от тези катастрофи са били предотвратими. Те са свързани с грешки и нарушения на участниците в движениет, както и с пропуски на проектантите на пътнотранспортната система. Много често хората, участващи в движението по пътищата забравят за себе си, близките си, за хората, които превозват, за останалите участници в движението.

Пътните инциденти са най-безсмислената причина за смъртността сред хората. Катастрофите оставят трайна следа в живота на пострадалите. Мъката и страданията на семействата и близките на жертвите са неописуеми.

Нека на този ден споменем с добро хората, които са загинали, да изкажем съболезнования на техните семейства и призовем живите да пазят живота и здравето при движение по пътищата.

Безопаността на движението е споделена отговорност и нейното подобряване не е по възможностите само на една организация или институция, колкото и състоятелна да е тя. Необходимо е проблемите на безопасността по пътищата да намерят място в ежедневието на семействата, учебните заведения, институциите, в отношенията между хората на пътя. Безспорно е, че високата лична безопасност на всеки участник в движението определя и високата обща безопасност, към която всички се стремим.

Денят на възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия е и ден за размисъл за осъзнаване на необходимостта от ново отношение и култура в движението по пътищата като част от големия проблем – култура за здравословен начин на живот. Нека всички заедно – институции, организации и участници в движението, в името на живота да дадем своя принос за безопасността и за намаляване броя на пострадалите в движението по пътищата. “, обръщение от г-н Валентин Радев, министър на вътрешните работи и председател на ДОККПБДП. 

Нека в този ден отдадем почит към всички жертви на пътните инциденти, да обърнем внимание на пострадалите и да се замислим над живота, колко ценен ни е той. Шофирайте внимателно, влагайте мисъл и не забравяйте, че не сте сами на пътя. Носете отговорност за действията си и ги правете разумно!