„СЛЪНЧЕВИЯТ И ТОПЛИННИЯТ УДАР – ЧЕСТИ БОЛЕЗНЕНИ СЪСТОЯНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ЛЕТНИТЕ ЖЕГИ. ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ЗДРАВЕТО. Как да защитим себе си, нашите близки и околните по време на летните жеги през 2022 г.“ „Слънцето-приятел или враг“ е с акцент върху превенцията на децата от слънчевата радиация.

toplinen-udarprevenciq

Уважаеми съграждани, предлагаме на Вашето внимание, изключително важни материали на следните теми:

„СЛЪНЧЕВИЯТ И ТОПЛИННИЯТ УДАР – ЧЕСТИ БОЛЕЗНЕНИ СЪСТОЯНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ЛЕТНИТЕ ЖЕГИ. ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ЗДРАВЕТО.” и “СЛЪНЦЕТО – ПРИЯТЕЛ ИЛИ ВРАГ”

Как да защитим себе си, нашите близки и околните по време на летните жеги през 2022 г. и  акцент върху превенцията на децата от слънчевата радиация.

Полезни техники, реакция и съвети в тези моменти, вижте в линковете по-долу:

 

Материал Слън. удар-Топл. удар 2022 г. 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12