Търси се готвач за „Домашен социален патронаж“ гр. Божурище

ℹ I. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Информация за длъжността: Организира и координира работата в кухнята на Домашен социален патронаж. Осигурява рационално хранене на потребителите като спазва рецептурните изисквания за технологията на приготвяне на храната. Спазва изискванията за количеството и качеството на вложените продукти и подправките. Следи за ефективно използване и поддържане на оборудването и инвентара, както и за работата с техника, съоръженията и състоянието на посудата. Поддържа изискваната производствена хигиена на работното място, съгласно санитарните изисквания и следи за санитарно-хигиенното състояние на помещенията и използваните техники и уреди. Спазва правилата за организация и охрана на труда в кухнята.

2. Изисквана минимална степен на завършено образование: средно образование.

3. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: средно специално образование с квалификация „готвач“ или средно образование с удостоверение (свидетелство) за професионално обучение – готвач.

4. Професионален опит – професионален опит като готвач ще се счита за предимство.

5. Допълнителни изисквания: умение за работа в екип, способност да планира и организира работата си, отговорност.

ℹ II. Необходими документи за участие в подбора:

1.Заявление за кандидадстване за работната позиция до Кмета на община Божурище (в свободен текст);

2. Автобиография (европейски формат);

ℹ III. Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в сградата на Община Божурище, бул. „Европа“ № 85, звено Деловодство, всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.30 ч. в срок до 20.08.2023 г., (включително).

За допълнителна информация и въпроси относно длъжността: тел. 0894679466 – Елена Дамянова

Може да бъде изображение с текстово съобщение