Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Божурище търси да назначи специалисти за работа

Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Божурище търси да назначи следните специалисти на длъжност:
1. Психолог (по заместване)
📌Минимални изисквания за заемане на длъжността:
🏫Образование: Висше образование-образователно-квалификационна степен Бакалавър;
📝Специалност: психолог;
📝Придобита магистърска степен на образование се счита за предимство.
📝Професионален опит: минимум 1 година; наличието на повече опит е предимство.
2. ЛОГОПЕД
📌Минимални изисквания за заемане на длъжността:
🏫Образование: Висше образование-образователно-квалификационна степен Бакалавър;
📝Специалност: педагог-логопед, дефектолог;
📝Придобита магистърска степен на образование се счита за предимство.
📝Професионален опит: минимум 1 година; наличието на повече опит е предимство.
3. РЕХАБИЛИТАТОР (по заместване)
📌Минимални изисквания за заемане на длъжността:
🏫Образование: Висше образование-образователно-квалификационна степен Бакалавър;
📝Специалност „Кинезитерапия“,“Рехабилитация“, „Ерготерапия“;
📝Придобита магистърска степен на образование се счита за предимство.
📝Професионален опит: минимум 1 година; наличието на повече опит е предимство.
4. АРТ-ТЕРАПЕВТ (по заместване)
📌Минимални изисквания за заемане на длъжността:
🏫Образование: образователно-квалификационна степен Бакалавър;
📝Специалност: психология, социална педагогика;
📝Професионална квалификация „Арт- терапевт“;
📝Придобита магистърска степен на образование се счита за предимство.
📝Професионален опит: минимум 1 година; наличието на повече опит е предимство.
5. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
📌Минимални изисквания за заемане на длъжността:
🏫Образование: Висше образование-образователно-квалификационна степен Бакалавър;
📝Специалност „Медицинска сестра“;
📝Придобита магистърска степен на образование се счита за предимство.
📝Професионален опит: наличието на опит е предимство.
📌Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
✔Кандидатите за длъжностите да имат познания в областта на работа с рискови целеви групи;
✔Да имат желание и мотивация за работа с деца с увреждания;
✔Да имат комуникативни умения и умения за работа в екип;
✔Компютърна грамотност.
📌Специфични изисквания за кандидатите:
✔Добро психическо и физическо здраве, емоционална устойчивост, възможност за работа с гъвкаво работно време, възможност за пътуване;
✔Опит в областта на предоставяне на социални услуги и работа с деца/лица с увреждания е предимство.
Необходими документи за кандидатстване:
• Заявление за кандидатстване;
• Автобиография;
• Документ за самоличност(копие);
• Трудова книжка (копие)
• Диплома (копие);
• Документ за допълнителна квалификация (придобити квалификации, сертификати, дипломи от обучения, курсове), ако има такива.
🏢Документите се подават в деловодството на община Божурище на адрес:
✅гр. Божурище, бул. Европа №85;
📞Телефон за информация: 0882882018
🤝🏻Одобрените по документи кандидати ще бъдат уведомени за датата на провеждане на интервю.
ℹ ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ ЛИЧНО НА ПОСОЧЕНИЯ АДРЕС ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 9,00-12,00 Ч. И ОТ 13,00-17,00 Ч.
📅Начален срок за кандидатстване: 23.06.2022 г.
📅Краен срок за кандидатстване: 23.07. 2022 г.

Център за спешна медицинска помощ и в гр. Божурище

След дълги преговори с министри, директори и представители на съответните институции, кметът на община Божурище, г-н Георги Димов, издейства отварянето на така необходимия Център за спешна медицинска помощ. Това бе едно от предизборните обещания на кмета, което е реализирано наред с останалите извършени през двугодишния му мандат на управление, както и толкова чакано събите за всички жители на общината.

Нуждите на гражданите ще се обслужват от 18 души екип квалифицирани специалисти, които са на разположение 24 часа в денонощието. Съставът включва 6 доктора, 6 медицински сестри и 6 шофьора. Освен необходимото оборудване, което непрекъснато ще се надгражда за нуждите на населението, центърът разполага и с линейка, която да обслужва района. Господин Георги Димов, заедно със зам.-директора на ЦСМП, д-р Светла Богданова се срещнаха с всички специалисти, които ще работят за нашата община в деня на отварянето.

Скоро ще обявим и официалното откриване, на което всеки желаещ би могъл да присъства и да се запознае лично с центъра. “Разбира се, пожелавам на всички жители на общината да бъдат здрави и все по-рядко да използват услугите на спешна помощ.”, пожела кметът при откриването.

Центърът се помещава в сградата на поликлиниката в гр. Божурище и с обозначителни табели всеки ще открие входа. Осветление също е поставено в района на поликлиниката. Телефонният номер е 112, като при обаждане и посочване на адрес, жителите на общината ще бъдат пренасочвани към екипите, работещи в района на града.

Здравното предаване на БНТ “Зелената линейка”, прави безплатни прегледи за граждани на община Божурище

bnt-200x200

Уважаеми госпожи и господа,

здравното предаване на БНТ – “Зелената линейка” ще бъде на гости на гр. Божурище!


На 16 декември 2016г., от 10:30ч. до 14:30ч., на паркинга, намиращ се до НЧ „Христо Ботев -1934“, ще се проведат безплатни прегледи с квантов анализатор – модерна апаратура, която дава информация за състоянието на всички органи и системи в организма, нивото на облъчване и още много други полезни неща. Прегледите ще бъдат осъществени от водещ в областта специалист в пригодената за тази дейност „Зелена линейка“.

Всеки желаещ, нека заповяда на място, като гражданите, които ще се прегледат, при желание трябва да подготвят и-мейл адрес, на който след прегледа ще им бъде изпратена цялата информация от него.

Очаквайте “Зелената линейка” и екипа й от специалисти, на 16 декември 2016г., от 10:30 до 14:30. В този диапазон от време на Ваше разположение е и фоайето на Читалището, в което можете да изчаквате и своя ред. 

%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b0