“1-7 август 2022 г. Световна седмица на кърменето”, „Здравословен модел на хранене и оптимален двигателен режим” – полезна практика и „Тест за оценка на храненето на населението. Зърнени храни/хляб; зеленчуци/плодове; мляко/млечни продукти; месо и риба; захар/сладкарски изделия“ на РЗИ София област

Уважаеми съграждани,

предлагаме на Вашето внимание тематичен здравно-информационен материал, предоставен от отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ към Дирекция „Обществено здраве“ в РЗИ – Софийска област със заглавие: „Здравословен модел на хранене и оптимален двигателен режим – полезна практика на РЗИ-Софийска област от проведена здравно-информационна и образователна кампания в гр. Самоков на 12.07.2022 г“.

Като приложение към първия материал Ви предоставяме втори, със заглавие: „Тест за оценка на храненето на населението. Зърнени храни/хляб; зеленчуци/плодове; мляко/млечни продукти; месо и риба; захар/сладкарски изделия“.

На вниманието на бъдещите и настоящи майки, както и на техните семейства предоставяме и материал, свързан с кърменето –  1-7 август 2022 г. Световна седмица на кърменето. Подкрепа за кърмене – близо до майката Тази година у нас се навършват 16 години от отбелязването на ежегодната Световна седмица на кърменето 1-7 август, с мото „Да се застъпим за кърменето – обучение и подкрепа“! Заинтересованите лица ще се запознаят и съобразяват с 11 практически правила за акта на кърмене и 4 ползи от кърменето – за бебето, за майката, за семейството и за обществото.

Разгледайте, проучете и сравнете своя опит от материалите, предоставени  по темите  тук: 1.Кърмене 1-7 .8.22г.материал 2.Здр.-образ. кампания материал (002)!