Представяне на проектобюджет 2018

Събитието се проведе на 12.01.2018 г. в НЧ “Христо Ботев 1934” от 18ч., на основание чл.84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета.

Всички жители на община Божурище бяха поканени да отправят личните си препоръки и мнения по определения бюджет в деня на събранието или да подадат писмени предложения на мейла на общината или в деловодство до 15.01.2018 г. Кметът Георги Димов, заедно с началник отдел “Финанси, бюджет и човешки ресурси”, Дарина Маджарова, както и главният секретар Цветелина Димитрова и главен специалист /бюджет и човешки ресурси/- Румяна Василева, представиха проектобюджета за 2018 г.