Възпитаници на СУ “Летец Христо Топракчиев” с отлични резултати от “IT Знайко”

Седем ученици от СУ „Летец Христо Топракчиев” град Божурище постигнаха отлични резултати на първия кръг от националното състезанието по информационни технологии „IT Знайко” за учебната 2017/2018 г. Под ръководството на г-жа Станислава Потоцка в състезанието участваха седем възпитаници на училището в Божурище – четирима  от 5. клас, една ученичка от 6. клас и двама ученици от 7. клас. Те работят по проект на МОН „Твоят час” – оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Класираните ученици са:

ГРУПА А

1. Георги Виталиев Потоцкий от 5 клас – 940 т.

ГРУПА B

2. Никола Иванов Сачков от 5 клас – 675 т.

3. Ива Юлиян Методиева от 5 клас – 660 т.

4. Симона Петкова Петкова от 5 клас – 660 т.

5. Елица Викторова Петрова от 7 клас – 640 т.

6. Виктория Валериева Йорданова от 7 клас – 590 т.

ГРУПА С

7. Мирослава Екимова Китова от 6 клас – 590 т.

Брой ученици участвали в състезанието:

5 клас – 83 ученици

6 клас – 83 ученици

7 клас – 34 ученици

Участниците от първи кръг, класирани в група А за всеки от класовете получават автоматично право за участие в областния кръг и са освободени от такса за участие. Всички останали ученици, регистрирали се за участие в областния кръг заплащат такса за участие. Класираните ученици в група B получават грамота за отлични резултати.

Ученици, които не са участвали на първи кръг могат да участват на втори кръг срещу заплащане на такса за участие.