Набират се допълнителни преброители и контрольори за

Преброяване 2021

Националният статистически институт започва допълнително набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021 от 25 май до 10 юни 2021 година.

При предстоящото преброяване на населението ще бъдат необходими около 30 хиляди преброители и контрольори, като над 25 хиляди от тях вече са набрани. За Община Божурище ще бъдат ангажирани 36 преброители и 14 – контрольори.

Преброителите ще посещават домакинствата в определения им преброителен участък от 18 септември до 3 октомври 2021 година. Ще имат право да правят това всеки ден от 8.00 ч. до 20.00 ч., включително събота и неделя.

Един преброителен участък при Преброяване 2021 ще съдържа приблизително 100 – 120 жилища и 250 – 300 лица. Всеки преброител ще може да преброи по един, два или повече участъка в зависимост от преброените онлайн лица.

Заплащането е по вече определен ценоразпис. За преброено лице ще се заплаща 2.50 лв., за преброено жилище – 1.00 лв., а за преброена сграда – 0.70 лева. От преброените онлайн домакинства преброителят ще трябва да получи специален код, генериран от информационната система, като за това ще получи 0.80 лева.

Един преброител би могъл да изработи средно около 400.00 лв. за един преброителен участък при 50% електронно преброени, но ако  преброи два или три участъка, неговото заплащане може да достигне над 1 000 лв.

Заявлението за кандидатстване за преброител или контрольор е по образец и се подава в общината, на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85,  всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа. Документите за кандидатстване ще могат да се изтеглят от сайта на Преброяване 2021 и от сайта на общината – www.bozhurishte.bg или да се вземат от деловодството.

ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КАНДИДАТИТЕ, съгласно Указанията за подбор на лицата, които ще бъдат назначени за преброители и контрольори по време на провеждане на Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година, са както следва:

  1. Минимална възраст: Кандидатите за преброители и контрольори трябва да са пълнолетни лица.
  2. Образование: Минималната изисквана степен на завършено образование е средно образование. Завършилите висше образование и студентите във висшите учебни заведения, ще бъдат с предимство при подбора на кандидати.
  3. Професионален опит: Няма определен.

Препоръчително е кандидатите да имат опит в сферата на образованието (учители и възпитатели), администрацията (областни и общински служители или други държави служители), финансите, счетоводството, социалното подпомагане, социалните дейности, здравеопазването и други.

Не е препоръчително за преброители и контрольори да се набират лица, работещи като данъчни служители, инспектори или полицаи.

Кандидатите, участвали в предходни преброявания ще бъдат с предимство при подбора.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Образец на заявление за кандидатстване за контрольор, преброител и придружител
  2. Образец на автобиография
  3. Образец на съгласие за обработване на лични данни
  4. 2 бр. снимки за документи

Информация за обработка на лични данни, предоставяна при събиране на лични данни от субекта на данни в съответствие с Регламент (ЕС) №2016/679 от 27 април 2016г., раздел 2, чл.13

На всеки преброител Националният статистически институт ще издаде служебна карта, с която да се легитимира при извършване на своята работа. Всеки преброител ще подпише декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация. Преброителите ще преминат и обучение, на което ще им бъдат разяснени общите правила за работа и по-специфични моменти от нея.

Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. ще се проведе в периода 7 септември – 3 октомври, като ще премине на два етапа:

  • Първи етап – от 7 септември 2021 г. до 17 септември 2021 г. НСИ ще предостави възможност за самостоятелно попълване на електронна преброителна карта по интернет.
  • Втори етап – от 18 септември 2021 г. до 3 октомври 2021 г. домакинствата ще бъдат посещавани от преброители.