събития - календар

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР – ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ 2022

   КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ 2023

                                         КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – 2024

Предстоящи празници/събори на града и селата в община Божурище за 2024 г.

гр. Божурище – “Празник на божура и цветята” тридневен формат – 24, 25, 26 май 2024 г. /петък, събота, неделя/

с. Хераково – 06 май 2024 г. /понеделник/

с. Пожарево –  24 май 2024 г. /петък/

с. Гурмазово – 15 юни 2024 г. /събота/

с. Пролеша – 24 юни 2024 г. /понеделник/

с. Златуша – 29 юни 2024 г. /събота/

с. Храбърско – 07 септември 2024 г. /събота/