събития - календар

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР – ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ 2022

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ 2023

Предстоящи празници/събори на града и селата в община Божурище за 2023 г.

гр. Божурище – „Празник на божура и цветята“ тридневен формат – 26, 27, 28 май 2023 г.

с. Хераково – 06 май 2023 г. /събота/

с. Пожарево – 24 май 2023 г. /сряда/

с. Пролеша – 05 юни 2023 г. /понеделник/

с. Гурмазово – 10 юни 2023 г. /събота/

с. Златуша – 24 юни 2023 г. /събота/

с. Храбърско – 02 септември 2023 г. /събота/