logo herakovo

 

 

 

ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“- с. Хераково

Адрес: с. Хераково, п.к. 2211, Община Божурище

сл. тел.: 07178 2262

GSM: 0888 15 23 86

E-mail: ouherakovo@abv.bg

Директор: Искра Кацарска

Село Хераково е разположено в Югозападен планов регион на България. То е част от община Божурище, област София.

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” е основно училище с  общинско финансиране. В училището се обучават ученици от 1 до 7 клас.

Учебните занятия  се провеждат в една смяна – сутрин.

За повече информация посетете сайта на училището – https://ouherakovo.com/