Според Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от закона.

Общинският съвет се състои от избраните общински съветници. Броят на общинските съветници се определя, както следва: при население на общината до 10 000 души – 13 съветници.

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л

ВЕСЕЛКА ТОДОРОВА СИМОВА                

ПП “Движение Гергьовден”

тел: 0876 76 22 12

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

ПОНЕДЕЛНИК: 13:00 до 17:00 часа.

ЧЕТВЪРТЪК:        09:00 до 12:00 часа.

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Весела Владимирова Иванова – Петрова

Емил Любчов Лазаров

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
Мандат 2023-2027 г.

1. Ваня Кутова Аризанова
Местна коалиция Български гласъ /Български гласъ, ПП-ДБ, Алтернативата на гражданите, Правото/

2. Весела Владимирова Иванова-Петрова
ПП „Движение Гергьовден”

3. Веселка Тодорова Симова
ПП „Движение Гергьовден”

4. Георги Илиев Аспарухов
ПП „Движение Гергьовден”

5. Десислав Борисов Панов
Местна коалиция Български гласъ /Български гласъ, ПП-ДБ, Алтернативата на гражданите, Правото/

6. Емил Любчов Лазаров

ПП ГЕРБ

7. Жанета Константинова Тодорова

ПП „Движение Гергьовден”

8. Иван Бориславов Иванов

ПП ГЕРБ

9. Иван Илиев Миланов
ПП „Движение Гергьовден”

10. Кирил Димитров Денин

Местна коалиция Български гласъ /Български гласъ, ПП-ДБ, Алтернативата на гражданите, Правото/

11. Михаил Славчев Славчев
Местна коалиция Български гласъ /Български гласъ, ПП-ДБ, Алтернативата на гражданите, Правото/

12. Петър Георгиев Даскалов
Местна коалиция Български гласъ /Български гласъ, ПП-ДБ, Алтернативата на гражданите, Правото/

13. Филип Георгиев Димитров

ПП „Движение Гергьовден”