Според Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от закона.

Общинският съвет се състои от избраните общински съветници. Броят на общинските съветници се определя, както следва: при население на общината до 10 000 души – 13 съветници.

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л

ВЕНЦИСЛАВ ТЕОФИЛОВ СИМЕОНОВ                     

ПП „Движение Гергьовден“

тел: 0886898861

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

ПОНЕДЕЛНИК: 13:00 до 17:00 часа.

ЧЕТВЪРТЪК:        09:00 до 12:00 часа.

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛИ

ВЕСЕЛА ВЛАДИМИРОВА ИВАНОВА – ПЕТРОВА

„Българска социалистическа партия“

ВЕСЕЛКА ТОДОРОВА СИМОВА

ПП „Движение Гергьовден“

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
Мандат 2019-2023 г.

1. Аспарух Асенов АСпарухов
Коалиция „Алтернативата на гражданите”

2. Ваня Кутова Аризанова
Коалиция „Алтернативата на гражданите”

3. Весела Владимирова Иванова-Петрова
Българска социалистическа партия

4. Веселка Тодорова Симова
ПП „Движение Гергьовден”

5. Венцислав Теофилов Симеонов
ПП „Движение Гергьовден”

6. Георги Попхристов Димитров

ПП „Нова Алтернатива“

7. Георги Илиев Аспарухов

МК „ГЕРБ, (СДС)“

8. Емил Любчов Лазаров

МК „ГЕРБ, (СДС)“

9. Иван Илиев Миланов
ПП „Движение Гергьовден”

10. Йордан Методиев Иванчев

ПП „Нова Алтернатива“

11. Паулина Жорова Дудова
ПП „Движение Гергьовден”

12. Петрана Николова Котупанова
МК „Воля (ЗНЗ, ОСД)”

13. Теменужка Борисова Божкова

МК „Воля (ЗНЗ, ОСД)”