Обособена позиция №1: „Изпълнение на СМР – текущ ремонт на „Павилион №1“ и на кухненски блок към ОДЗ „Буратино” – гр.Божурище”

Обособена позиция №2: „Текущ ремонт на санитарни помещения в сградата на ОДЗ „Детелина“ – гр. Божурище и по сградата на филиала на ОДЗ „Детелина“ в с. Храбърско“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА, заедно с приложенията към нея – качена на 26.03.2015г.

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА – качен на 23.04.2015г.

ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ на Обособена позиция №1:„Изпълнение на СМР – текущ ремонт на „Павилион №1“ и на кухненски блок към ОДЗ „Буратино” – гр.Божурище” – качен на 04.05.2015г.

ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ на Обособена позиция №2:„Текущ ремонт на санитарни помещения в сградата на ОДЗ „Детелина“ – гр. Божурище и по сградата на филиала на ОДЗ „Детелина“ в с.Храбърско“ – качен на 04.05.2015г.

ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРА

Авансово плащане по Обособена позиция №2 на 29.04.2015 г. – 14061,47 лв. – качено на 15.05.2015 г.

Авансово плащане по Обособена позиция №1 на 08.05.2015 г. – 87130,66 лв. – качено на 12.06.2015 г.

Междинно плащане по Обособена позиция №1 на 20.05.2015 г. – 52278,40 лв. – качено на 12.06.2015 г.

Окончателно плащане по Обособена позиция №1 на 03.07.2015 г. – 34852,26 лв. – качено на 20.08.2015 г.

Окончателно плащане по Обособена позиция №2 на 18.09.2015 г. – 32810,11 лв. – качено на 16.10.2015 г.

!!! ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – ИЗПЪЛНЕН

!!! ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – ИЗПЪЛНЕН