ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ОБЯВА

За подбор на кандидати за длъжността СЧЕТОВОДИТЕЛ в отдел „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

  1. Кратко описание на длъжността

Осчетоводяване на придобити ДМА, НДМА, инвентаризации, бракуване на активи, осчетоводяване на служебни аванси, извънбюджетни сметки, приходи и разходи на общината, обслужване на каса

  1. Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:
  • Образование – средно специално или висше – “професионален бакалавър по …” или по-висока
  • Специалност – счетоводство, икономика, финанси;
  • Професионален опит – не се изисква;

С предимство ще се ползват кандидатите работили в областта на бюджетното счетоводство.

  1. Необходими документи
  • Заявление за участие в подбора
  • Автобиография

4.Място и срок за подаване на документите

Кандидатите могат да подават документи лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище, на адрес: гр. Божурище, Бул. „Европа” №85 или по електронен път на официалната поща на общината: obshtina@bozhurishte.bg, в срок до 30.06.2022г.

За информация: тел.02/993 31 01 – Невена Петрова – началник отдел „ФБЧР“