Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Божурище търси да назначи следните специалисти на длъжност:
1. Психолог (по заместване)
📌Минимални изисквания за заемане на длъжността:
🏫Образование: Висше образование-образователно-квалификационна степен Бакалавър;
📝Специалност: психолог;
📝Придобита магистърска степен на образование се счита за предимство.
📝Професионален опит: минимум 1 година; наличието на повече опит е предимство.
2. ЛОГОПЕД
📌Минимални изисквания за заемане на длъжността:
🏫Образование: Висше образование-образователно-квалификационна степен Бакалавър;
📝Специалност: педагог-логопед, дефектолог;
📝Придобита магистърска степен на образование се счита за предимство.
📝Професионален опит: минимум 1 година; наличието на повече опит е предимство.
3. РЕХАБИЛИТАТОР (по заместване)
📌Минимални изисквания за заемане на длъжността:
🏫Образование: Висше образование-образователно-квалификационна степен Бакалавър;
📝Специалност „Кинезитерапия“,“Рехабилитация“, „Ерготерапия“;
📝Придобита магистърска степен на образование се счита за предимство.
📝Професионален опит: минимум 1 година; наличието на повече опит е предимство.
4. АРТ-ТЕРАПЕВТ (по заместване)
📌Минимални изисквания за заемане на длъжността:
🏫Образование: образователно-квалификационна степен Бакалавър;
📝Специалност: психология, социална педагогика;
📝Професионална квалификация „Арт- терапевт“;
📝Придобита магистърска степен на образование се счита за предимство.
📝Професионален опит: минимум 1 година; наличието на повече опит е предимство.
5. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
📌Минимални изисквания за заемане на длъжността:
🏫Образование: Висше образование-образователно-квалификационна степен Бакалавър;
📝Специалност „Медицинска сестра“;
📝Придобита магистърска степен на образование се счита за предимство.
📝Професионален опит: наличието на опит е предимство.
📌Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
✔Кандидатите за длъжностите да имат познания в областта на работа с рискови целеви групи;
✔Да имат желание и мотивация за работа с деца с увреждания;
✔Да имат комуникативни умения и умения за работа в екип;
✔Компютърна грамотност.
📌Специфични изисквания за кандидатите:
✔Добро психическо и физическо здраве, емоционална устойчивост, възможност за работа с гъвкаво работно време, възможност за пътуване;
✔Опит в областта на предоставяне на социални услуги и работа с деца/лица с увреждания е предимство.
Необходими документи за кандидатстване:
• Заявление за кандидатстване;
• Автобиография;
• Документ за самоличност(копие);
• Трудова книжка (копие)
• Диплома (копие);
• Документ за допълнителна квалификация (придобити квалификации, сертификати, дипломи от обучения, курсове), ако има такива.
🏢Документите се подават в деловодството на община Божурище на адрес:
✅гр. Божурище, бул. Европа №85;
📞Телефон за информация: 0882882018
🤝🏻Одобрените по документи кандидати ще бъдат уведомени за датата на провеждане на интервю.
ℹ ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ ЛИЧНО НА ПОСОЧЕНИЯ АДРЕС ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 9,00-12,00 Ч. И ОТ 13,00-17,00 Ч.
📅Начален срок за кандидатстване: 23.06.2022 г.
📅Краен срок за кандидатстване: 23.07. 2022 г.